Garanti/villkor

Nyckel till lokal

Vi åtar oss fullt ansvar för den nyckel vi blir tilldelade inför städningen, efter städning återlämnas nyckeln till kund, önskar ni att vi ska lägga nyckeln i brevinkastet eller annat önskemål. Då vi lämnat ifrån oss nyckeln tar vi inte ansvar längre för den.

Ansvar

Materiella skador som vår personal orsakat under städning, ersätter vi. Ersättningen utgår efter egendomens skick inte värdet på ny vara. Vi ersätter inte skador på fastigheten t.ex. vid vattenskada som uppkommer pga trasiga ledningar, undermålig tätning i badrummet.

Rut-avdrag

Rut-avdraget (50%) dras av direkt från er faktura, vi förutsätter att Ni som kund har rätt till rut-avdrag. Det är upp till er som kund att ta reda på om Ni har rätt till Rut-avdrag. Visar det sig i efterhand att Ni inte har rätt till rut-avdrag så kommer Ni att bli fakturerade den kostnad vi tidigare dragit av (50% av totalpriset). Skulle vi inte mottaga utbetalning för rut-avdrag från Skatteverket inom 30 dagar från avslutad städning, oavsett orsak, kommer Ni att faktureras resterande kostnad som tidigare dragits av från faktura för rut-avdrag (50% av totalpris). Eventuell tvist gällande rätt till rut-avdrag är mellan Skatteverket och Er som kund.

Betalning

Tjänsten faktureras. Betalningsvillkor 10 dagar.

Besiktning och garanti

Vi har en garanti på 3 dagar och åtgärdar eventuella fel som reklameras inom denna period. Vi åtar oss att åtgärda dem snarast och utan extra kostnad. Vår garanti omfattar inte fel som hittas efter det att garantitiden löpt ut. Märk väl att vi endast kommer 1 gång och åtgärdar eventuella brister. Därför måste ni (eller hyresvärd / köpare) vara med vid ombesiktningen och gå igenom städningen med oss. Och vi åtgärdar enbart de brister som påpekades vid den första besiktningen.