Garanti/villkor

Nyckel till lokal

Vi åtar oss fullt ansvar för den nyckel vi blir tilldelade inför städningen, efter städning återlämnas nyckeln till kund, önskar ni att vi ska lägga nyckeln i brevinkastet eller annat önskemål. Då vi lämnat ifrån oss nyckeln tar vi inte ansvar längre för den.

Ansvar

Materiella skador som vår personal orsakat under städning, ersätter vi. Ersättningen utgår efter egendomens skick inte värdet på ny vara. Vi ersätter inte skador på fastigheten t.ex. vid vattenskada som uppkommer pga trasiga ledningar, undermålig tätning i badrummet.

Rut-avdrag

Rut-avdraget (50%) dras av direkt från er faktura, vi förutsätter att Ni som kund har rätt till rut-avdrag. Det är upp till er som kund att ta reda på om Ni har rätt till Rut-avdrag. Visar det sig i efterhand att Ni inte har rätt till rut-avdrag så kommer Ni att bli fakturerade den kostnad vi tidigare dragit av (50% av totalpriset). Skulle vi inte mottaga utbetalning för rut-avdrag från Skatteverket inom 30 dagar från avslutad städning, oavsett orsak, kommer Ni att faktureras resterande kostnad som tidigare dragits av från faktura för rut-avdrag (50% av totalpris). Eventuell tvist gällande rätt till rut-avdrag är mellan Skatteverket och Er som kund.

Betalning

Tjänsten faktureras. Betalningsvillkor 10 dagar.

Garanti

Vi lämnar garanti på våra utförda flyttstäd. Det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda.

Vid städning av hyreslägenheter så är det du som kund eller besiktningsman från fastighetsbolaget som godkänner städningen. Eventuella klagomål som kan framkomma vid besiktningstillfället åtgärdas snarast och kostnadsfritt av oss. Klagomål efter fastighetsbolagets besiktningsman godkännande åtgärdas ej.

Vid städning av villor och bostadsrätter som inte besiktigas av yrkesman, gäller vår garanti i två arbetsdagar från avslutat arbete. I detta fall är det viktigt att du som kund eller blivande ägare går igenom städningen. Eventuella klagomål som framkommer inom två arbetsdagar åtgärdas snarast och kostnadsfritt av oss.

Läs mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida